A A A

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk ekonomicznych podjęła uchwałę o przyznaniu dwóch równorzędnych WYRÓŻNIEŃ dla:

• Pani Sylwii Cieślik za pracę pt. "Zastosowanie struktury Variable Interest Entity na zagranicznych giełdach papierów wartościowych", której promotorem jest dr Tomasz Sosnowski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.

• Pana Przemysława Kocha za pracę pt. "Wybory parlamentarne w Polsce w XXI wieku w świetle Ekonomicznej teorii demokracji Anthony’ego Downsa", której promotorem jest dr Jakub Sukiennik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów.

GRATULUJEMY !!!

 

Regulamin Konkursu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału we Wrocławiu

im. prof. Wincentego Stysia

 na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości  a także na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2021 roku

 

  1. Nagrody w konkursie przyznaje się za prace magisterskie  oraz za prace licencjackie z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, napisane w języku polskim przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Do nagrody mogą być zgłoszone prace poprawne pod względem warsztatowym, wnoszące ciekawe rozwiązania, przydatne dla praktyki gospodarczej.
  3. Terminy w postępowaniu konkursowym:
  • do 30 września 2021 r. - zgłaszanie prac;
  • do 15 października 2021 r. – pierwsze posiedzenie Jury;
  • do 15 grudnia 2021 r. – recenzowanie prac;
  • do 15 stycznia 2022 r. – drugie posiedzenie Jury;
  • do 30 stycznia 2022 r. – wręczenie nagród Laureatom z udziałem Promotorów prac i zaproszonych gości  podczas  posiedzenia Zarządu Oddziału PTE we Wrocławiu.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że po recenzjach niezależnych recenzentów i wnikliwej analizie ich opinii, decyzją Jury Konkursu w składzie:
Przewodniczący Jury prof. dr hab. Andrzej Matysiak
Członkowie Jury: prof. dr hab. Bożena Klimczak, dr Mikołaj Klimczak, dr Teresa Mittelstaedt, dr Izabela Kurtyka-Marcak,
postanowiono jak poniżej: